קידום בריאות בבית ספר רננים

מטרת על קידום בריאות

אנו שואפים להוביל את תלמידנו לאיכות

חיים מיטבית, מימוש עצמי ופיתוח מודעות לבריאות בראייה אוניברסלית- גופנית, סביבתית, חברתית,

נפשית, קוגניטיבית וכלכלית.

רציונל

בבית הספר  מתקיימים פרויקטים רבים בתחום קידום בריאות.
הפרויקטים מזמנים לתלמידים הקניית ידע, רכישת כלים ומיומנויות, העלאת המודעות האישית ללקיחת אחריות ואימוץ אורח חיים בריא ופעיל. השאיפה שתלמידנו יאמצו דרך זו גם מחוץ לבית הספר.