* מרץ 2023 *

שותפינו ההורים

טקסט

ראש חודש ניסן

יום האישה

יום המעשים הטובים

שיפוץ בית-הספר ובית-הקפה

פעילות יחידת הבינוי 561

דירת האימון בכרמיאל

תחילת הכשרה בדירת אימון בכרמיאל

פחי מיחזור וקומפוסט

כחלק מתהליך הקיימות וביסוס בית הספר כ"בית ספר ירוק מתמיד" במהלך החודש הקרוב נתחיל בהטמעת תהליך המיחזור של שאריות המזון. רכשנו פחים כיתתיים שיהיו מיועדים לשאריות ארוחת הבוקר. שאריות ארוחת הצהריים יישארו בכלים המרכזיים. בסוף כל יום נציגות כיתתית או שכבתית תשנע את המזון לקומפוסטרים המוצבים בבוסתן. כל צוות שכבה יחליט ויתכנן את הדרך המתאימה ביותר לתלמידי הכיתות בשכבה, לביצוע איכותי של המהלך. ניתן להיות בקשר עם פיני, המרכז את הנושא, לכל שאלה או סוגייה בעניין.

כפר הנופש נהר הירדן

מהנעשה בכיתות האם

כיתת נירית

כיתת קלרה

כיתת אורטל

כיתת יסמין

כיתת איילה שמיאן

כיתת סיסי

כיתת פלורי

כיתת רמה

כיתת איריס

כיתת עירית

כיתת יוני

כיתת תאיר

כיתת אלמגור

כיתת אתי

כותרת

כותרת

כותרת

כותרת

כותרת