ימי שדה וטיולים הינם מרכיב ברצף החינוכי-לימודי של בית הספר, וכוללים בתוכם יצירת היכרות בסיסית עם הארץ, מורשת העם וההוויה הישראלית, בדרך שתחזק אהבת מולדת, כתשתית לטיפוח האזרח הישראלי של המחר.

באמצעות הטיולים, מזדמן לתלמידים לבטא כשרים מגוונים – כשרים רגשיים, גופניים וקוגניטיביים, כשרים חברתיים, כגון: מנהיגות, שיתוף פעולה, סובלנות.

ימי השדה יוצאים לפועל בסביבה הקרובה לבית-הספר, באיזור הגליל, ואחת לשנה גם באיזורים מרוחקים מאוד – הנגב, ירושלים ועוד.

לקראת כל יציאה ליום שדה, המחנכות מקיימות פעולות של הכנה עם התלמידים. במהלך ימי השדה משולבים מגוון פעולות בשדה, המפגישות את התלמיד עם תבנית נוף מולדתו. פעולות השדה משולבות עם פעולות בכיתה, כך שחוויות השדה הופכת לחלק מתהליך חינוכי מתמשך במסגרת בית-הספר.

היציאה מחוץ לכותלי בית-הספר מגוונת את שגרת החיים ומאפשרות לחשוף את התלמידים לעולם של טבע, חי וצומח, ובתוך כך הדאגה לסביבה ולזולת.

את ימי השדה והטיולים מדריך המורה שלנו לשל"ח – שמוליק בן עוליאל.

 

איילה שמיאן

רכזת טיולים